Meer informatie? bel ons op 0529 - 455 700

Disclaimer

Ondanks het feit dat Freesverhuur Ommen.nl de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Freesverhuur Ommen.nl is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. 

Freesverhuur Ommen.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij info@freesverhuur.nl zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.